Darmowy backup Hyper-V – Kopia zapasowa systemu Windows Server

Większość wiodących producentów oprogramowania do backupu oferuje bezpłatne, ograniczone wersje swoich programów. Poświecę niektórym rozwiązaniom, również im płatnym wersjom, więcej miejsca w kolejnych wpisach. Dziś chciałem opisać moją przygodę z prostym i bezpłatnym narzędziem wbudowanym w Windows Server 2012.

Instalacja i konfiguracja jest bardzo prosta. Instalujemy nową funkcję serwera o nazwie „Kopia zapasowa systemu Windows Server”. Po uruchomieniu przystawki, klikając prawym klawiszem na „Lokalna Kopia Zapasowa” uruchamiamy „Harmonogram wykonywania kopii zapasowych”. Wybieramy typ konfiguracji, kopia całego serwera, lub opcja „Niestandardowa” w celu wybrania folderów lub aplikacji. Kopia całego serwera będzie zawierała całą konfigurację, wszystkie woluminy i wszystkie wirtualne maszyny. Mała uwaga, narzędzie obsługuje tylko systemu plików NTFS i ReFS. Kolejny krok to wybór miejsca docelowego. Mamy 3 opcje,

  • kopia na osobnym dysku (UWAGA: Dysk zostanie sformatowany i nie będzie widoczny w eksploratorze Windows) – funkcja przydatna przy kopiach zapisywanych na dysku zewnętrznym, brak dostępu do danych z poziomu Windows zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia integralność danych, szczególnie przydatne przy rotacyjnej zmianie dysków zawierających kopie.
  • kopia na woluminie – funkcja przydatna, jeżeli na docelowym miejscu na kopie są też inne dane
  • kopia na udostępnionym dysku sieciowym

Na koniec określamy częstotliwość i termin backupu. Tutaj jest mały minus, robimy kopię raz dziennie, albo kilka razy dziennie. Domyślnie nie ma opcji w stylu „tylko w dni robocze”,”raz w tygodniu”. Jest to zalecane rozwiązanie, ale w niektórych środowiskach może wystarczyć rzadsze wykonywanie kopii, albo też wymagane będzie stworzenie kilku harmonogramów (np. codzienny backup danych, a system state raz w tygodniu). Taką funkcjonalność możemy osiągnąć poprzez odpowiednie skrypty z wykorzystaniem harmonogramu zadań i narzędzia wbadmin. Poniżej opiszę konfigurację mojego klienta:
System – wolumin C:
Dane – woluminie D:

Rotacyjny dysk na backup – wolumin X:

Na początek backup danych:

Poniższa komenda utworzy zadanie o nazwie „CodziennyBackup” który wykona się codziennie, o godzinie 22:00. Uruchomi ono skrypt, który wykona kopię danych z D: na X:

SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN CodziennyBackup /RL HIGHEST /ST 22:00 /TR “WBADMIN START BACKUP -backupTarget:D: -include:X: -quiet >> C:log.txt“

A teraz backup ustawień systemu:

Poniższa komenda utworzy zadanie o nazwie „TygodniowySystemState” który wykona się co tydzień, w sobotę o 20:00. Uruchomi ono skrypt, który wykona kopię ustawień systemu na dysk X:

SCHTASKS /Create /SC WEEKLY /D SAT /TN TygodniowySystemState /RL HIGHEST /ST 20:00 /TR “WBADMIN START SYSTEMSTATEBACKUP -backupTarget:X: -quiet >> C:log.txt“

 

Kopia wszystkich krytycznych ustawień i woluminów (do odtworzenia całego systemu):

Poniższa komenda utworzy zadanie o nazwie „PelnaKopia” który wykona się co dwa tygodnie, w niedzielę, o 20.00. Uruchomi ono skrypt, który wykona kopię wszsytkich krytycznych ustawień systemu na dysk X:
SCHTASKS /Create /SC WEEKLY /MO 2 /D SUN /TN PelnaKopia /RL HIGHEST /ST 20:00 /TR “WBADMIN START BACKUP -backupTarget:X: -allCritical -quiet >> C:Log.txt“

 

Microsoft zaimplementował również funkcję automatycznego nadpisywania starszych wersji kopii zapasowych, jeżeli na dysku/woluminie zabraknie miejsca, więc teoretycznie nie musimy się martwić o wolne miejsce na nowe kopie. Samodzielne usuwanie plików backupu jest niezalecane, jednak możliwe z poziomu linii komend i narzędzia wbadmin.
Przykład:
wbadmin delete systemstatebackup –keepversions:10 – ta komenda pozostawi ostatni 10 kopii ustawień systemu i usunie wszystkie pozostałe
wbadmin delete systemstatebackup –deleteOldest – ta komenda usunie najstarszą kopię ustawień systemu

W celu usunięcia kopii danych

Na koniec kilka przydatnych informacji:
1. Wszystkie powyższe zadania muszą być ustawione z najwyższym priorytetem. Używając przystawki Harmonogramu zadań upewnij się że zaznaczyłeś opcję “[  ] Uruchom z najwyższymi uprawnieniami”
2. Każde zadanie generuje log, zapisywany na dysku c: Warto do niego zaglądać w celu sprawdzenia stanu wykonania zaplanowanych zadań.
3. Komenda wbadmin nie uruchomi się, jeżeli będzie aktywne inne zadanie backupu. Upewnij się, że w momencie rozpoczęcia nowego zadania, poprzednie zdąży się wykonać.
4. Zadania stworzone w harmonogramie nie pojawią się w przystawce „Kopia zapasowa systemu Windows Server”
5. Na dedykowanym woluminie, wykorzystywanym na potrzeby kopii, warto zmienić ustawienia usługi VSS. W moim przypadku może ona użyć całej pojemności dysku więc komenda do jej konfiguracjji wygląda tak:
vssadmin resize shadowstorage /for=X: /on=X: /maxsize=UNBOUNDED

Dla bardziej zaawansowanych komend wbadmin proponuję zapoznać się z informacjami na stronach firmy Microsoft:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770340(v=ws.11).aspx
Więcej o komendach harmonogramu zadań można przeczytać tutaj:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc721871.aspx

Ustawiając moją konfigurację i pisząc ten post korzystałem z następujących stron:
https://blogs.technet.microsoft.com/filecab/2009/04/13/customizing-windows-server-backup-schedule/

Kalendarz zasobu w Exchange – Dodawanie spotkań i terminów cyklicznych powyżej 180 dni

Napotkałem problem przy organizacji cyklicznych spotkań w kalendarzu założonym na potrzeby zasobu. Domyślna wartość, to 180 dni do przodu.

Rozwiązanie jest szybkie i proste:

W Exchange 2010, 2013, 2016, Office 365 wystarczy poniższa komenda:

Set-CalendarProcessing -Identity „alias obiektu” -BookingWindowInDays <ilość dni (max 1080)>

Poniżej link z szerszym opisem użycia powyższej komendy:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd335046%28v=exchg.160%29.aspx

W Exchange 2007 komenda wygląda tak:

set-mailboxcalendarsettings „MailboxAlias” -BookingWindowInDays <liczba dni>

W Exchange 2003 jest to nieco bardziej skomplikowane. Z racji braku dostępu do tej wersji serwera, nie mogłem tego przetestować. Postanowiłem jednak zamieścić tą informację, może okaże się przydatna.
Na serwerze znajduje się plik o nazwie AutoAccept.config.xml zawierający opcję „BookingWindowInMonths” Maksymalna wartość to 36 miesięcy.
Na serwerze działa Auto Accept Agent (AAA), który przetwarza zapytania wpływające do skrzynki zasobu.
Poniżej link do opisu konfiguracji takiego agenta:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123609(EXCHG.65).aspx