Kalendarz zasobu w Exchange – Dodawanie spotkań i terminów cyklicznych powyżej 180 dni

Napotkałem problem przy organizacji cyklicznych spotkań w kalendarzu założonym na potrzeby zasobu. Domyślna wartość, to 180 dni do przodu.

Rozwiązanie jest szybkie i proste:

W Exchange 2010, 2013, 2016, Office 365 wystarczy poniższa komenda:

Set-CalendarProcessing -Identity „alias obiektu” -BookingWindowInDays <ilość dni (max 1080)>

Poniżej link z szerszym opisem użycia powyższej komendy:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd335046%28v=exchg.160%29.aspx

W Exchange 2007 komenda wygląda tak:

set-mailboxcalendarsettings „MailboxAlias” -BookingWindowInDays <liczba dni>

W Exchange 2003 jest to nieco bardziej skomplikowane. Z racji braku dostępu do tej wersji serwera, nie mogłem tego przetestować. Postanowiłem jednak zamieścić tą informację, może okaże się przydatna.
Na serwerze znajduje się plik o nazwie AutoAccept.config.xml zawierający opcję „BookingWindowInMonths” Maksymalna wartość to 36 miesięcy.
Na serwerze działa Auto Accept Agent (AAA), który przetwarza zapytania wpływające do skrzynki zasobu.
Poniżej link do opisu konfiguracji takiego agenta:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123609(EXCHG.65).aspx